Çağrı Merkezi Yazılımı

Müşteri Veritabanı: Sistem, formatı ne olursa olsun, Excel dosyaları içerisinde tüm müşteri kayıtlarını kendi veritabanına aktarılabilmektedir. Aktarım sırasında, akıllı aktarım ekranı üzerinden ilgili xls dosyasının formatı sisteme tanıtılabilmektedir. Tanıtılan aktarım formatı daha sonra kullanılmak üzere kaydedilebilmektedir. Sistem aktarım sırasında, gelişmiş algoritma ile müşteri mükerrerlik kontrolü yapmaktadır. Mükerrerlik kontrolü için o ana kadar sisteme aktarılmış olan tüm müşteri kayıtları kullanılmaktadır. Her aktarımda genişleyen, mükerrer kayıtlar önlenmiş bir Çağrı Merkezi Müşteri veritabanına sahip olursunuz.

Müşteri Bilgileri Ekranı: Inbound çağrı geldiğinde veya müşteri arandığında , ilgili müşterinin tüm kişisel bilgileri, evcil hayvanları, müşteriye özel notlar, tuttuğu takım, yapılan çağrılar, verilen teklifler, teklif edilen ürünü tercih etmeme gerekçeleri, yapılan satışlar, ilgili satışların kargo gönderim bilgileri, müşteri ile yapılan görüşme esnasında tek ekran üzerinden takip edilir. (Kullanıcı bazlı hangi bilgilerin görüntüleneceği seçilebilir.)

Müşteri Havuzu : Veritabanı içerisinde yeralan müşteri kayıtları içerisinden, istenilen parametrelerde sorgulama yapılıp müşteri havuzu oluşturulabilir. Oluşturulan havuz için özel çağrı ayarları yapılabilir.

Excel Dosyası Aktarımı : İstenilen formatta Excel dosyası üzerinden veri aktarılabilir. Veri aktarım modülü öncelikle dosyadaki kolon başlıkları ile Çağrı Merkezi Sistemi Veritabanı alanlarını eşleştirmenizi ister. Yapılan eşleştirmeye göre veriler önce ara tabloya okunur. Ara tablo üzerinden il-ilçe isimleri, meslek grupları, cinsiyet benzeri alanlar için akıllı eşleştirme ve düzenlemeler yapılır. Tek dosya üzerinden 200.000 kayıt aktarılabilir. Aktarılan tüm kayıtlar Çağrı Merkezi Veritabanında tutulur. Müşteri Veritabanında bir limit yoktur.

Ekip Yönetimi : Arama yapacak personeller ekiplere ayrılabilir. Her ekip için bir ekip lideri atanır. Her ekip lideri, yönetim ekranları üzerinden kendi ekibini yönetebilir.

Otomatik Çağrı : Sistem havuz bazlı otomatik çağrı, manuel çağrı, bekletmeli otomatik çağrı seçeneklerini kullanabilir.

Çağrı Karşılama: Sistem veritabanındaki bir müşteri, inbound arama yaptığı zaman; ilgili müşterinin, daha önce yapılan görüşmeler, alınan notlar, yapılan satışlar ve iadeler gibi, ilgili müşteri ile ilgili tüm bilgileri içinde barındıran müşteri bilgileri ekranı ile çağrı karşılanmaktadır. Bu ekranda bulunan bilgiler, kullanıcı bazlı yetki ile belirlenebilmektedir.

Çağrı Gerekçesi : Sistem üzerinden satış amaçlı, bilgilendirme amaçlı, bilgi toplama amaçlı çağrılar yapılabilmektedir.

Çağrı Yönetimi : Çağrı Merkezi Yazılımı, doğrudan kendi ekranları üzerinden, çağrı bekletme, çağrı yönlendirme, yönlendirme sırasında, yönlendirme yapılan kişiye ön bilgi verebilme işlemlerini yapabilmektedir.

Randevu Sistemi: Müşteri arama ekranında, müşteri için pratik bir şekilde randevu oluşturulabilmektedir.

Agent Mola Yönetimi: Çalışanlarınızın, günlük mesaisini efektif kullanabilmeleri için, mola süresi hesaplama sistemi mevcuttur. Offline olunan zamanlarda veya belirli bir süre çağrı almama durumunda otomatik olarak mola süresi işletilebilmektedir.

Satış Yönetimi : Sistem aktif çağrı için (inbound veya outbound) anlık satış yönetimi yapabilmektedir. İlgili havuz için atanmış birden fazla ürün tek çağrıda müşteriye sunulabilmektedir.

Kredi Kartı Tuşlama : Müşteri kredi kartı bilgisi, IVR sistemi üzerinden tuşlanarak alınır. Tuşlama sırasında girilen bilginin doğruluğu anlık olarak tespit edilip müşteri IVR sistemi tarafından yönlendirilir. IVR sistemindeki anonslar sizin tarafınızdan değiştirilebilir.

Satış Sonrası Hizmetler : Çağrı Merkezi CRM Yazılımımız, satış sonrası arka ofis hizmetleri için; satış doğrulama, kargo takibi, fatura basma, kargo etiketi basma, müşteri talep-şikayet yönetimi işlemlerini yönetebilmektedir.

Anket Tasarlama ve Uygulama : Özel anket soruları tasarlanabilir ve seçilen müşteri havuzuna uygulanabilir.

Fatura Basımı : Çağrı Merkezi CRM sistemi üzerinden yapılan satışlara sistem üzerinden fatura basılabilir. Fatura formatı sizin tarafınızdan tasarlanabilir. Ürün grubu bazlı fatura formatı tanımlanabilir.

Özel Rapor Tasarımı : Sistemdeki rapor tasarım modülü üzerinden istenilen formatta rapor tasarlanabilir.

Android Tabanlı Yönetici Raporlama Yazılımı : Yöneticiler, Android tabanlı cep telefonları üzerinden, ofis dışından da anlık olarak operasyonları yönetebilir, anlık çağrı ve satış rakamlarını takip edebilir.

İnsan Kaynakları Modülü: Çağrı merkezi yazılımımız içerisinde, entegre İnsan Kaynakları Yönetim sistemine sahiptir.

  Teklif Al